Hantering av Li-Po Batterier

Det är viktigt hantera sina li-po batterier på ett korrekt sätt. Dels för att uppnå bästa livslängd och kapacitet men framför allt i säkerhetssynpunkt. Felaktig hantering kan orsaka eldsvådor och ge allvarliga personskador eftersom batterierna, om de hanteras fel, kan explodera eller fräsa ut glödhet vätska.
Olyckor med li-po batterier är dock ovanliga. Det finns därför ingen anledning att vara rädd för att använda li-po batterier men det är viktigt att ha respekt för dom och därför skaffa sig goda kunskaper i hur de ska hanteras innan användning.  
Den vanligaste orsaken till explosioner eller bränder orsakade av li-po batterier är överladdning. Idag är dock i princip alla li-po laddare på marknaden balanserade och slår av laddningen när cellerna i batteripaketen är fulladdade.

Brandorsaker
Förutom överladdning finns det några andra saker som kan orsaka bränder med li-po batterier.
För det första måste man använda en laddare som är anpassad för li-po batterier. Laddning med annan typ av laddare kan orsaka brand eller explosion.

Li-po celler kan gå sönder helt eller börja läcka bara om man tappar dom i marken eller om de på annat sätt får en hård smäll (t ex vid en krasch). Att ett batteripaket börjar svälla är ett tecken på att det är defekt och ska därför inte användas mer. Förvara det i en brandsäker laddningspåse och på ett brandsäkert ställe tills det lämnas in på en återvinningsstation.

Om man kortsluter ett li-po batteri är det stor risk för explosion med brand som följd. Man måste därför vara mycket försiktig om man t ex ska löda om kontakterna på ett batteripaket. Även om batteriet tycks ha klarat sig efter en kortslutning bör det förvaras på en säker plats en bra strund efteråt.

Spänning vid fulladdat och urladdat batteri
Li-po cellerna i batteripaketen har en nominell spänning på 3,7V. En helt fulladdad li-po cell har en spänning på 4,2V. Cellerna i batteripaketen får sedan inte tömmas till under cirka 3V för att inte riskera att de tappar i kapacitet eller förstörs helt.
Ett 2-cells (2S) batteripaket har alltså en nominell spänning på 7,4V (3,7 x 2). Det är helt fulladdat när spänningen uppnår 8,4V (4,2 x 2) och kan användas ner till 6V (3 x 2).
 

Laddning av li-po batterier
Att ladda ett li-po batteri går klart snabbare än att ladda ett Ni-MH eller Ni-Cd batteri. Det tar ungefär lika lång tid att ladda upp det till 90% som tiden det tar att få det laddat mellan 90 – 100%. Det beror på att laddningen bromsas ner och balansering mellan de olika cellerna i batteriet görs under laddningen av de sista 10 procenten. För batteriets livslängd är det bättre att ladda det fullt men det är ingen fara snabbladda upp till 90% eller avbryta en laddning innan den är helt färdig.
Man ska inte ladda ett batteripaket direkt efter användning. Innan man laddar upp det på nytt ska man låta det svalna.

Lämna aldrig en laddning utan översikt och stäng alltid av laddningen så snart den är klar.
Man behöver inte sitta och bevaka sina batterier under hela laddningsprocessen men var i närheten och åk inte hemifrån om du har en laddning igång.


Vad står C för?
Li-po batterier har ett C-värde som beskriver vad för i och urladdningskapacitet de har under en timme. 1C är alltid samma värde som batteriets kapacitet. Har du ett batteri med 2000mAh så är 1C=2A. Skulle batteriet användas med 2A konstant urladdning skulle det vara helt tomt på exakt en timme.
Om detta batteri kan laddas med 5C så får laddströmmen vara max 10A (2A x 5C).
 

Förvaring
Även vid kortsiktig förvaring ska man alltid dra ur kontakterna mellan batteri och fartreglage för att inte ström ska läcka ut. Detta gäller även om din modell har strömbrytare.
Helst ska batterierna inte förvaras alls modellen utan tas ur helt och förvaras på säker plats.
Vid förvaring under lång tid (t ex under vintern) mår batterierna bästa av att hållas halvladdade (cirka 3,8V per cell). Nya batterier levereras även halvladdade för att inte tappa i kapacitet innan de säljs och används. Under långtidsförvaring bör li-po batterier inte förvaras under 12°C.


Användning
Den vanligaste orsaken till att li-po batterier går sönder är att man laddar ur dom för mycket. Då förstörs cellerna i batteriet helt eller delvis. Detta är särskilt känsligt när batterierna är nya. Har du en rc bil med failsafe som "säger till" när batteriet ligger lågt i spänning så är det viktigt att sluta köra på en gång. Ta ur batteripaketet, låt det svalna och sätt det sedan på uppladdning.
På flygplan och helikoprar kan failsafe i modellerna, av naturliga skäl, inte användas. Här får man helt enkelt se till att lära känna sina batterier och använda timer för att hålla koll på flygtiden. Ett bra hjälpmedel att ha i fickan är en li-po mätare som visar spänningen i varje cell genom att man sätter in den i balanseringskontakten på batteriet.
Nya li-po batterier är ofta lite "morgontrötta" och det kan ta upp till 20 laddningar innan batteriet uppnår sin fulla kapacitet. Det är därför naturligt om din kör- eller flygtid är kort i början.

Li-po batterier kan användas i kyla även om detta sker på egen risk. Vi rekommendar inte användning under -5°C.

RC Modeller
Övriga Produkter
Tillverkare
Övrigt